Nørkleklubbenødes i Listedhuset hver mandag kl. 13.30 til ca. 16.00

alle er velkommen. Kontingent kr. 150,00 pr. år.

 

Leder Vini Beyer telefon nr. 29 47 63 64 eller vpbeyer@mail.dk eller

Hanne Svenningsen 56 49 67 97 eller hannethora@mail.dk

Listedhuset

Listed Idrætsforening