Bestyrelsen

Formand Ketty Fuglsbjerg tlf. 20782763 kfuglsbjerg@outlook.dk
Næstformand Anette Elleby tlf. 42403642 a.elleby@gmail.com
Kasserer Pia Hvid tlf. 61652822 hvid.bloch@gmail.com
Medlemmer Vini Beyer tlf. 29476364 vpbeyer@mail.dk
Lars Bloch tlf. 23963740 bloch.listed@gmail.com
Susanne Carlsen tlf. 40592382 susbornholm@gmail.com
Hanne Svenningsen tlf. 51966675 hannethora@mail.dk
Suppleanter Jytte Brandi tlf. 30720073 brandijytte@gmail.com
Jens Pedersen tlf. 56497131 jens3740@gmail.com