Listed Nørkleklub

Hyggeligt samvær, håndarbejde, gode historier, råd og vejledning.

Vi mødes om mandagen på Listedhuset, hvor vi laver forskellige nørklerier.

Vi lægger vægt på socialt samvær med snak, kaffe og kage.

Små indlæg f.eks. historieoplæsning, sang m.m. er meget velkommen.

Alle er velkommen, uanset alder,- så mød glad op, med eller uden nørklerier.

Starter mandag d. 13. september 2021 kl. 13:30 til 16:00

Årskontingent 150,- kr.

Kontakt

Ved spørgsmål kontaktes Vinni Beyer på telefon 29476364 eller Hanne Svenningsen på telefon 51966675.